Giới thiệu tính năng Mật Cảnh

2018-07-12

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công tính năng Mật Cảnh(Tầm bảo). Trong giao diện game, các Chúa công có thể clik vào tính năng Mật Cảnh để tham gia tính năng này.

matcanh1.png

Click vào dấu ? để xem giới thiệu về tính năng Mật Cảnh:

matcanh5.png


Giao diện tính năng Mật Cảnh:

matcanh2.png


Trong giao diện tính năng Mật cảnh, các anh hùng có thể click vào các ô vuông + để phái các tướng đi Tầm bảo:

matcanh3.png

Sau đó, các chúa công nhấn "Xuất phát" để phái tướng đi tầm bảo:

mat canh 4.png

Trong quá trình Tầm bảo, có thể bị cướp, hãy nhanh chóng xin hảo hữu giúp đỡ để tránh tổn thất về phần thưởng.


matcanh6.png


Rất nhiều phần thưởng đang chờ các chúa công đến nhận ^^


mc1.png

mc2.png

Chúc các anh hùng có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×