Làm sao để sở hữu Tướng

2018-08-20

Các Tướng Quân có thể thông qua Chiêu Tướng để sở hữu Tướng.

Chiêu Tướng là một hình thức bạn có thể tìm cho đội hình mình những vị tướng mạnh, cần lưu ý các thông tin sau để thực hiện việc chiêu mộ hiệu quả nhất.


  • Tướng Quân có thể chiêu tướng bằng cách mua rượu ở tửu lầu với 5 lần miễn phí đối với chiêu mộ tướng Lục, Lam và 1 lần với chiêu mộ tướng Lam,Tím.

  • Mỗi lần Tướng Quân chiêu mộ tướng tím sẽ ngẫu nhiên nhận được tướng Tím, mảnh ghép trang bị Tím,hồn tướng Tím.

  • Điểm người chơi sẽ tăng sau mỗi lần chiêu mộ, đạt 100% thì lần chiêu mộ tiếp theo 100% nhận được tướng.

  • Tương tự vậy khi chiêu mộ tướng Lục Lam Tướng Quân cũng sẽ ngẫu nhiên nhận được tướng Lục hoặc tướng Lam, ngoài ra còn có các vật phẩm lục lam khác.

rượu.png

5b7a7a8f2b2f8.png

5b7a7a980eb79.png×