[Sự kiện Mở Server] Đổi Phúc Lợi

2018-07-23

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Đổi Phúc Lợi với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ các chúa công đến nhận. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này .

Thời gian sự kiện: 7 ngày sau khi mở server


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Đổi Phúc Lợi"

image.png


Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chúa công có thể dùng Mảnh trang bị Cực Phẩm để đổi rương trang bị Tím/Cam


image.png

Sau khi các chúa công nhấn đổi thì vào Túi đồ và nhấn Dùng để mở trang bị:


image.png

image.pngChúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×