[Sự kiện] X2 KNB - Lần Đầu Nạp - Tất Cả Các Gói Nạp

2018-07-27


Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện X2 KNB - Lần Đầu Nạp - Tất Cả Các Gói Nạp.

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn

Nội dung sự kiện: Khi các chúa công Nạp Lần Đầu ở tất cả các gói nạp đều được X2 KNB (Trừ gói thẻ tháng 100k 500 KNB)

image.png

Ví dụ: Lần đầu nạp gói 200k sẽ nhận được 1000 KNB (tương ứng 1000 EXP VIP) thì sẽ nhận được 1000 KNB + khuyến mãi 100%(1000 KNB) = 2000 KNB. Tiếp tục nạp gói 2500 KNB thì các chúa công sẽ nhận được 2500 KNB + 100% khuyến mãi(2500 KNB) = 5000 KNB.


Lưu ý: - Không X2 KNB gói 500 KNB vì gói 500 KNB sẽ tính vào thẻ tháng

            - Chỉ X2 KNB ở LẦN ĐẦU NẠP của tất cả các gói KNB (trừ gói thẻ tháng - 500 KNB)

            - KNB khuyến mãi không tính vào sự kiện, không tính vào exp VIP

            - Tỷ lệ nạp trong game là 1:5 (100.000 VNĐ = 500 KNB)


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×