[Sự kiện Mở Server] Tích Nạp Nhận Thưởng

2018-07-17

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Tích Nạp với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ các chúa công đến nhận. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này .

Thời gian sự kiện: Diễn ra hàng ngày (Lưu ý: Sự kiện sẽ reset vào 00h00 hàng ngày, các chúa công vui lòng nhận thưởng trước 00h00 )


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Nạp 1" và "Nạp 2"


image.png

image.png

Nội dung sự kiện: Hàng ngày, các chúa công tích nạp KNB đạt mốc: 500, 2000, 5000, 10000,15000 và 25000 KNB sẽ nhận thêm được các phần thưởng hấp dẫn:


image.png

Khi tích nạp KNB đủ mốc, các chúa công nhấn NHẬN để nhận thưởng:

image.png

Sau đó, các chúa công vào Túi đồ để mở gói quà Tích nạp nhận thưởng:

image.png


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×