[Sự kiện Mở Server] Tặng Quân Lệnh

2018-07-15

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Quân Lệnh với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ các chúa công đến nhận. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này .

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Quân Lệnh"


image.png

Nội dung sự kiện: Hàng ngày, vào thời gian quy định của sự kiện, các Chúa công cần đăng nhập vào game để nhận Thưởng: Gồm Quân Lệnh và KNB (nhận ngẫu nhiên)

image.png


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×