[Sự kiện Mở Server - Quỹ Trưởng Thành]

2018-07-14

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Quỹ với phần thưởng lên tới 15000 KNB đang chờ các chúa công đến nhận. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này .

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Quỹ "

image.png


Nội dung sự kiện: Khi các Chúa công đạt tới VIP 4 có thể dùng 1500 KNB để mua Quỹ Trưởng Thành. Khi tới Level yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng là KNB. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 15000 KNB.

quỹ.png

Dùng 1500 KNB mua Quỹ Trưởng Thành:

image.png


Khi tới level yêu cầu, các chúa công nhấn NHẬN để nhận thưởng:

image.png


Số KNB nhận được sẽ được cộng trực tiếp vào nhân vật:

image.png


Tổng giá trị giải thưởng lên tới 15000 KNB. Mua 1 được 10 nhanh tay tham gia thôi:

top.png


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×