[Sự kiện Mở Server] Hỏi Đáp Nhận EXP VIP

2018-07-14

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Ta muốn VIP với phần thưởng là điểm EXP VIP cực HOT. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Ta Muốn VIP "

tamv.png


Nội dung sự kiện: Hàng ngày, các chúa công tham gia trả lời câu hỏi sẽ nhận được thưởng EXP VIP. Trả lời đúng sẽ nhận được 4 EXP VIP.

vipd.png

Hàng ngày có thể trả lời 10 câu hỏi để nhận EXP VIP tương ứng:

v.png

Điểm EXP VIP sẽ tăng sau khi trả lời xong các câu hỏi hàng ngày:

v2.png


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×