[Sự kiện Mở Server] Tăng cấp Nhận VIP 3

2018-07-14

Xin kinh chào các Chúa Công,


Huyền Thoại Tam Quốc xin giới thiệu tới các chúa công sự kiện Tăng Cấp Nhận VIP với phần thưởng KNB và VIP cực HOT. Trong giao diện game, các chúa công nhấn vào Sự kiện để tham gia sự kiện này

Thời gian sự kiện: Vĩnh Viễn


tangcap2.png


Trong giao diện Sự kiện các chúa công hãy chọn "Tăng Cấp"

tangcap1.png


Nội dung sự kiện: Khi các chúa công đạt tới Level yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được KNB và level VIP tương ứng:

cap.png


Chúc các Chúa Công có những giây phút vui vẻ cùng Huyền Thoại Tam Quốc .

×